czwartek, 13 października 2016

Koszty leczenia w Polsce i zabezpieczenie finansowe

Profilaktyka zdrowotna, czyli zdrowe odżywianie, sport, regularne badania i pozytywne myślenie mają duży wpływ na nasze zdrowie i życie. Możemy i powinniśmy zrobić jednak coś więcej, aby patrzeć w przyszłość ze spokojem, bowiem poczucie bezpieczeństwa i niezależności finansowej jest nie do przecenienia w trudnej sytuacji życiowej, jak np. choroba nowotworowa oraz ewentualnie długie i kosztowne leczenie.

Świadomość zdrowotna
Zdaniem ekspertów wielu chorób można uniknąć lub ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Jak wynika z raportu „Miej serce do zdrowia” – przygotowanego przez Nationale-Nederlanden – zdaniem Polaków mężczyźni najczęściej umierają na zawał serca (53%) oraz raka (32%). Bardziej jednak obawiają się raka – dotyczy to 41% respondentów. Z kolei prawie 3/4 Polek uważa choroby nowotworowe za główną przyczynę śmierci kobiet. 

Ile kosztuje odpowiedzialność?
Nie lubimy rozmawiać, ani myśleć o chorobach i trudno się temu dziwić. Niestety także choroby są częścią życia, czy tego chcemy, czy nie. Możemy starać się minimalizować ryzyko ich wystąpienia, jednak nie mamy gwarancji, że nigdy nas nie dotkną. Dlatego dobrze jest wiedzieć, z czym się mierzymy i jak najlepiej przygotować się na ewentualne starcie. Nowotwory mają ogromny wpływ na życie rodziny osoby chorej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że choroba to również „kosztowne wyzwanie”. Wiąże się ono często z wysokimi kosztami leczenia oraz koniecznością zmniejszenia aktywności zawodowej lub jej czasowego zawieszenia.

Dodatkowe koszty choroby
Każdemu z nas w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne, przez co koszty medyczne są w zasadzie mało odczuwalne. Obciążeniem mogą jednak być wydatki związane z czynnościami około-medycznymi. Osobny problem stanowią limity wprowadzane przez NFZ na zabiegi i operacje, co powoduje, że w przypadku choroby możemy na nie długo czekać. Z tego względu część z nas decyduje się na kosztowne leczenie prywatne.
Z własnej kieszeni płacimy często za:
leki osłonowe przy chemioterapii (nie zawsze refundowane), 
badania, np. tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny (gdy termin oczekiwania w ramach NFZ jest bardzo długi, a  potrzebujemy natychmiastowej weryfikacji postępów leczenia, decydujemy się sami za nie zapłacić),
dietę – zdrowe odżywianie lub dietę specjalistyczną, suplementy diety,
środki higieniczne, produkty hipoalergiczne (czasem okazuje się, że w czasie terapii nie można korzystać z żadnych środków kosmetycznych, bo np. nadmiernie uczulają),
dojazdy – bywa, że chory nie może prowadzić samochodu, a placówka medyczna znajduje się kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania, 
szybką rehabilitację – z uwagi na niewystarczającą liczbę państwowych placówek rehabilitacyjnych terminy oczekiwania na rehabilitację są bardzo długie. W przypadku, gdy czas ma znaczenie, wolimy zapłacić za zabiegi w placówce prywatnej,
inne koszty, np. alternatywną terapię, leki niedostępne w Polsce.

Profilaktyka finansowa może pomóc
W takich sytuacjach rozwiązaniem jest ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób. Co ciekawe, Polacy coraz częściej korzystają ze specjalistycznych polis na życie, m.in. na wypadek właśnie nowotworów, przez co od prawie dwóch lat zaobserwować można duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami ochronnymi. Warto dodać, że zawierając taką polisę to my decydujemy o wysokości kwoty ubezpieczenia, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. Ponadto, bez względu na wariant, otrzymujemy Assistance obejmujący m.in. pomoc domową, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala, opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkającymi z ubezpieczonym, drugą opinie medyczną i wiele innych. 

Często klienci sami do nas dzwonią, aby dowiedzieć się więcej o ofercie. To bardzo rzadkie zjawisko na rynku ubezpieczeń. Jednak, najwidoczniej nasilona w ostatnim czasie dyskusja na temat profilaktyki chorób nowotworowych, przynosi zamierzony efekt zwiększania świadomości Polaków w zakresie profilaktyki zdrowia i zabezpieczenia siebie i rodziny na wypadek niespodziewanych zdarzeń. - Grzegorz Hoffman, kierownik ds. produktów w Nationale-Nederlanden

Szukając odpowiedniej oferty
Dobre ubezpieczenie charakteryzuje się tym, że mamy możliwość dopasować je do własnych aktualnych potrzeb. Nigdy bowiem nie wiemy, czy kupując teraz produkt tylko dla siebie, nie będziemy musieli go w bliższej lub dalszej przyszłości rozszerzyć. Dlatego decydując się na zakup polisy, należy wziąć pod uwagę produkty elastyczne, w których, łącząc oferowane umowy dodatkowe, możemy stworzyć rozwiązanie odpowiadające naszym konkretnym oczekiwaniom w danej sytuacji. 

Ważne jest więc, aby w trakcie trwania umowy zakres ubezpieczenia można było zmieniać, tak aby odpowiadał naszym obecnym oczekiwaniom. W ramach umowy podstawowej warto mieć możliwość samodzielnego dodania elementów ochronnych, m.in. umowy na wypadek poważnych chorób, a także na wypadek nowotworu czy hospitalizacji i operacji. Dla wygody można również skorzystać z już gotowych pakietów – zdrowotnego, dziecięcego oraz wypadkowego – które zostały przygotowane według głównych potrzeb. Dzięki temu, w zależności od danej sytuacji w życiu, odpowiednim zakresem ochronnym możemy objąć tylko siebie, partnera czy też całą rodzinę. Warto wspomnieć, że klient, decydując się na pakiet, może dostać zniżkę za wszystkie umowy w wariancie (nawet 20 proc.) oraz darmowe Assistance medyczne. 

Świadczenia z ubezpieczenia

W przypadku Nationale-Nederlanden, w momencie diagnozy nowotworu złośliwego ubezpieczony od razu otrzymuje 40% sumy ubezpieczenia. Dalsze świadczenia wypłacane są w zależności od postępów choroby i zastosowanych metod leczenia, jak np. operacja, radioterapia lub chemioterapia. Ubezpieczenie zapewnia także środki na powrót do sił i za wygraną walkę z chorobą. W razie nawrotu choroby ubezpieczony nie zostaje sam. W najszerszym wariancie ochrony wypłacane są mu pieniądze również za diagnozę wybranych nowotworów łagodnych i przedinwazyjnych. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę nawet do 150% sumy ubezpieczenia. Ponadto, gdy diagnoza nowotworu złośliwego wykaże zaawansowane stadium choroby, w którym wskazane jest wyłącznie leczenie paliatywne wypłacane jest od razu 100% sumy ubezpieczenia. Lub, jeśli na dowolnym etapie walki z chorobą zostaną przez lekarza prowadzącego ustalone wskazania do leczenia paliatywnego, wypłacona będzie różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia, a kwotą która została już wypłacona.

Druga opinia medyczna

Ponadto, Nationale-Nederlanden w ramach umów dodatkowych udostępnia swoim klientom nowe świadczenie – drugą opinię medyczną. Jest to rozwiązanie, które może okazać się przydatne w sytuacji poważnego zachorowania ubezpieczonego. Umożliwia ono weryfikację pierwotnej opinii lekarskiej oraz zasięgnięcie specjalistycznej konsultacji medycznej u najlepszych ekspertów w kraju i za granicą. 
Swoim zakresem obejmuje ona m.in.: 
pozyskanie informacji, czy istnieją alternatywne metody leczenia zalecane w danym przypadku, w tym dostępne jedynie poza granicami Polski oraz wskazanie ośrodka stosującego tego typu leczenie, 
weryfikację dotychczas stosowanego i proponowanego dalszego leczenia oraz jego zgodności z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie, 
wskazanie metody leczenia spośród tych dostępnych na terenie Polski,
wsparcie zespołu medycznego (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant) w trakcie wszystkich etapów przygotowania opinii oraz podczas organizacji leczenia,
możliwość ogólnych, bezpłatnych telekonsultacji z lekarzem i dostęp do dodatkowych usług telemedycznych płatnych przez klienta (np.: monitorowanie kardiologiczne, monitorowanie cukrzycy
i inne), 
prawo do osobistego omówienia opinii z lekarzem, który ją wydał, w formie wizyty lub tele-konsultacji.


Artykuł przygotował: Grzegorz Hoffman, kierownik ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Od gentlemanów dla gentlemanów - każdy komentarz mile widziany.